Ledenservice

AIACE-NL biedt  een Ledenservice aan, met als doel om oud-personeelsleden, voor zover deze ondersteuning behoeven, met raad en daad bij te staan bij bijv. de afhandeling van ziektekosten (ook on-line), contacten met zorginstanties, pensioen-gerelateerde zaken e.d. Klik op Ledenservice.