Ledenservice

AIACE-NL biedt  een Ledenservice aan, met als doel oud-personeelsleden, voor zover deze ondersteuning behoeven, met raad en daad bij te staan bij bijv. de afhandeling van ziektekosten (ook online), contacten met zorginstanties, pensioen-gerelateerde zaken e.d.

U kunt voor ondersteuning contact opnemen met de heer C.J.M. Burger, cjmburger@gmail.com, tel. 070-381 78 67 of 06-8360 07 22.