NIEUWS

Via deze pagina willen wij u in deze corona-tijden op de hoogte houden.

Ter inleiding

Het bestuur ziet geen andere mogelijkheid om u snel te informeren dan via email en deze website. Dit betekent dat een aantal leden van Aiace-Nl niet wordt bereikt, omdat hun email-adres onbekend is of omdat zij geen mail hebben. Een gedrukte Nieuwsbrief kost veel voorbereidingstijd en verschijnt in beginsel maar 4 keer per jaar. Daarom een oproep om contacten met uw collega's te onderhouden en hen zonodig op het bestaan van de website te wijzen.

Het bestuur is regelmatig in contact met AIACE Int en met andere secties om ervaringen over de huidige situatie uit te wisselen. Individuele vragen gericht aan welk bestuurslid ook, worden zo snel mogelijk behandeld. Mocht U suggesties hebben wat wij anders zouden kunnen doen, u bent welkom om zich tot uw bestuur te richten.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2021

Mededeling van 25 januari 2021

Het sociale netwerk "Yammer" is vervangen door "Teams After EC: YOUR social network". Dit netwerk is gereserveerd voor gepensioneerden van de Instellingen. Ook Personeelszaken volgt de discussies on line en geeft vaak adviezen. Als u een email stuurt aan HR-TEAMS-AFTER-EC@ec.europa.eu onder vermelding van uw volledige naam en pensioennummer krijgt u de instructies voor uw gratis deelname toegezonden. Hiervoor  is geen EU-login nodig. Aldus Helpdesk AIACE-Int op 24/01/21.

Mededeling van 25 januari 2021

De pensioenafrekeningen voor januari 2021 zijn in Sysper beschikbaar. Hoe u inlogt? Ga naar:  https://myremote.ec.europa.eu/ en klik op ACCESS in de rubriek Web Applications. Met uw EU-login komt u bij o.a. Sysper. NB Volgens Aiace-Int dient u als browsers  Google Chrome, Firefox Mozilla, Edge of Safari te gebruiken.  Internet Explorer wordt niet langer ondersteund.

 

Mededeling van 21 januari 2021

Personeelszaken heeft aan alle bekende emailadressen een pdf-file gestuurd (EN en FR) over de toegang tot "My Remote": https://myremote.ec.europa.eu/ Vanuit het nieuwe verwelkomingsscherm komt u met uw EU-login gemakkelijk verder.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

2020

Mededeling van 21 december 2020

Beschikbaar op https://myintracomm.ec.europa.eu/retired/fr/Pages/index.aspx 

1.   De tekst in  FR en EN, betreffende de aanpassing van de pensioenen

2.   De gevolgen van Brexit op de pensioenen en de update van de correctiecoëfficiënt

 

 

Mededeling van 17 december 2020

De Commissie heeft dezer dagen verstuurd: Informatienota voor GSZV-leden woonachtig in NederlandDaarbij is gevoegd: Aanvraagformulier CZ-kaart en een welkomstbrief van CZ. Uitvoerige instructies voor aanvraag via de pc zijn opgenomen. 

Op 16 december is Nieuwsbrief 95 van Aiace-Nl verstuurd. 

Daarin wordt gesproken over een mogelijke 100%-vergoeding van medische kosten.

C2020(3002) final link volgt

VOX 117 is digitaal beschikbaar op de website van AIACE internationale (https://aiace-europa.eu/voxpublications/). De gedrukte versie  laat op zich wachten, daar de drukkerij gesloten is.

Mededeling van 12 december 2020

Salarisbriefjes: als gevolg van coronamaatregelen zijn de salarisbriefjes van oktober pas nu gereed voor verzending per post. Die van november volgen nog voor de Kerst.

(Deze mededeling heeft alleen belang voor degenen wier email-adres niet bij de Commissie bekend is; de emails van Sysper worden tijdig verzonden. Als u dit bericht op de website leest, hebt u een internetverbinding en zit u dus niet te wachten op een papieren versie van uw salarisbriefje. Misschien kunt u oud-collega's op deze website wijzen en benadrukken dat het verstandig is een email-adres bij de Commissie achter te laten om ook in tijden van corona geïnformeerd te worden. TS)

Mededeling van 6 december 2020

Het bestuur van Aiace Int is op zoek naar een voorzitter en ondervoorzitter. Het zijn belangrijke taken; reageer aub snel als u belangstelling hebt.

SELECTIE UIT OUDERE MEDEDELINGEN:

Mededeling 23 oktober 2020

De normale griepprik wordt voor 100% vergoed, aldus PMO in een brief van 23 oktober 2020.

 
 Mededelingen 8 oktober 2020

U weet: Voor alle mail-contacten met de Commissie, PMO, enz. hebt u een EU-login nodig.

Sinds enkele dagen is een nieuwe handleiding beschikbaar onder:

https://ec.europa.eu/pmo/guide/pensionner_eu-login-guide-en.pdf

https://ec.europa.eu/pmo/guide/pensionne_eu-login-guide-fr.pdf