NIEUWS

Via deze pagina willen wij u in deze corona-tijden op de hoogte houden.

Ter inleiding

Het bestuur ziet geen andere mogelijkheid om u snel te informeren dan via email en deze website. Dit betekent dat een aantal leden van Aiace-Nl niet wordt bereikt, omdat hun email-adres onbekend is of omdat zij geen mail hebben. Een gedrukte Nieuwsbrief kost veel voorbereidingstijd en verschijnt in beginsel maar 4 keer per jaar. Daarom een oproep om contacten met uw collega's te onderhouden en hen zonodig op het bestaan van de website te wijzen.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2021

Mededeling van 23 oktober

VOX 120 is gereed maar mag niet worden verzonden! Het EDPO  (European Data Protection Office) is van mening dat het blad niet aan niet-leden van Aiace mag worden verstuurd zonder hun  uitdrukkelijke instemming. Er is nog geen oplossing voor deze impasse gevonden. VOX is on line beschikbaar (https://aiace-europa.eu/publications/?lang=en).

Mededeling van 21 oktober 2021

Maandagochtend 25 okt. zijn de helpdesk van PMO en de bureaux d'accueil in Brussel, Luxemburg en Ispra niet bezet. Maandag de gehele dag is telefonisch contact niet mogelijk. Binnenkomende emails via Staff Contact worden zo snel mogelijk behandeld.

Mededeling van 5 oktober 2021

How to put a question about an account sheet with one click from the JSIS online application ?

All your questions relating to an account sheet can now be put to PMO with a single click. This new feature is available directly in the JSIS application and will save you precious time.

How does it work ?

On the JSIS online homepage :
➔select “My account sheets” in the block « My files ».

➔ On the account sheet concerned, click on the orange bubble icon to the right end of the line.

➔A Staff Contact screen « My questions » will appear.

➔Your name, the reference and number of the reimbursement sheet will already been filled in. All you have to do is write in the « Request » zone with for instance « General question on account sheets » together with your precise question in the "Description" area. And then a final click on "Submit". Here’s an example :
➔Once done, you will receive a confirmation email, and a PMO colleague will respond promptly.

➔You can follow the status of your questions via MyRemote https://myremote.ec.europa.eu and then Staff Contact - Questions or https://webgate.ec.europa.eu/staffcontact/app/#/staff/tickets-history
A.I.A.C.E. Internationale
2/10/21

Mededeling van 24 september 2021

PMO-kantoor weer geopend vanaf 27 september 2021

JSIS welcome offices in Brussels, Luxembourg and Ispra reopen on Monday, 27 September

The PMO teams are again at your disposal in the JSIS offices to answer all your questions on health insurance. They will welcome you in Brussels, Luxembourg and Ispra and give you the explanations and advice you need.

For pensioners not having an EU Login account yet: it can be created on the spot by the PMO teams, opening for you many online functionalities that save time and reduce the administrative burden.

For everyone’s safety, these meetings will take place by appointment only.

To make an appointment with your JSIS office, please email or call:

 For Bruxelles :
o PMO-RCAM-BRU-RDV@ec.europa.eu o +3222997777

 For Luxembourg :
o PMO-RCAM-LUX-RDV@ec.europa.eu o +352430136100

 For Ispra :
o PMO6-JRC-HD@ec.europa.eu o +390332789200

In order to prepare your appointment, please provide the following information in your email or telephone conversation:

1) Your pension number;
2) The reason for your request in a few words (no medical details), specifying the beneficiary;

3) The account or file number if applicable;
4) A phone number so that a PMO colleague can reach you to best prepare your appointment or to inform you in case of last minute cancelation.

* By requesting an appointment, you agree that the above-mentioned personal data will be processed to organise your meeting

Addresses of the Welcome Offices:
- Brussels: MERO - Avenue de Tervueren 41, 1040 Brussels
- Luxembourg: - DRB B2/085 - Rue Guillaume Kroll 12 1882 Luxembourg

- Ispra: at the JRC Clubhouse - Via Esperia 329, 21027 Ispra

Mededeling van 19 juli 2021

https://ec.europa.eu/newsroom/pmo/items/717515/en Heden hebben alle (oud-)ambtenaren per email een Newsletter ontvangen met veel nuttige informatie  over de afdeling Personeelszaken: telefoonnummmers, openingstijden, enz.

 

 

RCAM CONTACT 

Bruxelles +32 2 29 97777 

Ispra +39 0332 78 57 57 

Luxembourg +352 4301 36100 

 

PRISES EN CHARGE 

Bruxelles +32 2 29 59856

Ispra + 39 0332 78 99 66 

Luxembourg +352 4301 36103 

 

DEPISTAGE

Bruxelles – Ispra – Luxembourg +32 2 29 53866 

 

RCAM EN LIGNE - Accès & EU LOGIN 

Bruxelles +32 2 29 76888 

Ispra +39 0332 783030 

Luxembourg +352 4301 36100 

Mededeling van 24 juni 2021

Aiace-Int heeft een video(in het Frans gemaakt over « STAFF MATTERS et STAFF CONTACT », te vinden onder

https://aiace-europa.eu/staff-contact/ (colonne Services)

https://aiace-europa.eu/staff-contact-2/?lang=en (Services column)

https://aiace-europa.eu/staff-contact-de-2/?lang=de (Rubrik Dienstleistungen)

Mededeling van 18 maart 2021

Bijzondere vergoeding  volgens Statuut art. 72 par. 3

Bovengenoemd artikel betreft de vergoeding van gemaakte ziektekosten als die in een periode van 12 maanden meer bedragen dan de helft van het uitgekeerde pensioen. Dit artikel is voor vele met hoge ziektekosten geconfronteerde gepensioneerden van belang.

De Helpdesk van Aice-Int heeft in het Engels en het Frans een publicatie uitgebracht met voorbeelden en een instructie hoe men de declaratie invult. Omdat het GSZV de gepensioneerden niet ambtshalve waarschuwt als in een periode van 12 maanden dit recht ontstaat, is het zaak zelf de bijzondere vergoeding aan te vragen. 

De publicatie vindt u onder

FR: https://aiace-europa.eu/formulaire/

EN: https://aiace-europa.eu/formulaire/?lang=en

Mededeling van 16 februari 2021

Uniek toegangsnummer voor de Dienst pensioenen:

Met ingang van 16 februari 2021 krijgt u een keuzemenu te horen als u met de Dienst pensioenen of overlevingspensioenen belt onder nummer +32(0)2 297 88 00 et +32(0)2 295 20 17.

Het keuzemenu luidt als volgt:

1/ Ouderdoms- of invaliditeitspensioen

2/ Werkloosheid

3/ Overlevingspensioen

4/ Rechten bij pensionering (verhuizing, reiskosten. inrichtingsvergoeding, wijziging van plaats van herkomst)

5/ Betalingen IN

6/ Betalingen OUT

7/ Toeslagen (schooltoelage, huwelijk, scheiding, inkomsten partner)

8/ Rechthebbenden van de categorie Titulaires des charges publiques de haut niveau de l'Union européenne (ex-Commissaires)

9/ Secretariaat van mw Silvano.

Het telefoonnummer is voor de rubrieken 1, 3, 5, 8 en 9 te bereiken van maandag t/m vrijdag van  9u30 tot 12u30; voor de rubrieken 2, 6 en 7  op maandag, woensdag en vrijdag van  9u30 tot 12u30.

Mededeling van 21 januari 2021

Personeelszaken heeft aan alle bekende emailadressen een pdf-file gestuurd (EN en FR) over de toegang tot "My Remote": https://myremote.ec.europa.eu/ Vanuit het nieuwe verwelkomingsscherm komt u met uw EU-login gemakkelijk verder.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

2020

Mededeling van 17 december 2020

De Commissie heeft dezer dagen verstuurd: Informatienota voor GSZV-leden woonachtig in NederlandDaarbij is gevoegd: Aanvraagformulier CZ-kaart en een welkomstbrief van CZ. Uitvoerige instructies voor aanvraag via de pc zijn opgenomen. 

Mededeling 23 oktober 2020

De normale griepprik wordt voor 100% vergoed, aldus PMO in een brief van 23 oktober 2020.

 
 Mededelingen 8 oktober 2020

U weet: Voor alle mail-contacten met de Commissie, PMO, enz. hebt u een EU-login nodig.

Sinds enkele dagen is een nieuwe handleiding beschikbaar onder:

https://ec.europa.eu/pmo/guide/pensionner_eu-login-guide-en.pdf

https://ec.europa.eu/pmo/guide/pensionne_eu-login-guide-fr.pdf