Ziektekostenverzekering

Voor Aiace-leden zijn met name de pensioenregeling en de ziektekostenverzekering van groot belang. De ziektekostenverzekering is gecompliceerd; er bestaan tientallen voorschriften en formulieren. Een aantal ervan staat op deze website van Aiace.nl

Met uw "EU Login" hebt u rechtstreeks toegang tot PMO Contact (o.a. pensioenen) en JSIS online/RCAM en ligne , met de garantie dat u de laatste versie aantreft van wat u zoekt.

Veel formulieren zijn eveneens en zonder wachtwoord toegankelijk in Frans en Engels op de website van Aiace-Int:

Formulieren – AIACE-EUROPA

Een praktische gids is eveneens beschikbaar: https://aiace-europa.eu/documentation 

Zoek onder search naar "guide" en klik op JSISPractical Guide

pdf.gif Verzoek versnelde behandeling nota

pdf.gif Wat te doen in geval van overlijden van een pensioengerechtigde 

pdf.gif Terugbetaling ziektekosten

pdf.gif Erkenning ernstige ziekte

pdf.gif Mate van afhankelijkheid

pdf.gif Overname kosten herstel-/ verzorgingstehuis

pdf.gif Tandheelkunde enig formulier 2019

pdf.gif Verzoek voorschot

pdf.gif Voorafgaande goedkeuring