Internationale vereniging van oud-personeelsleden van de instellingen en organen van de Europese Unie

Wij zijn een vereniging van oud-ambtenaren van de instellingen van de Europese Unie, gevestigd in Nederland.

In bijna elke lidstaat is een nationale sectie opgericht. Het overkoepelende orgaan, AIACE INT, is in Brussel gevestigd.

Het correspondentieadres van onze Nederlandse afdeling is het Huis van Europa in Den Haag, gevestigd in een fraai pand aan de Hofvijver in Den Haag. In dit pand was vanaf 1932 oorspronkelijk de Rotterdamsche Lloyd gevestigd. Vele details in de voorgevel, evenals in de prachtige glas-in-lood ramen van het trappenhuis dat aan de buitenzijde zichtbaar is, doen aan deze periode herinneren. 

Adres: Huis van Europa, t.a.v. AIACE NL, Korte Vijverberg 5, 2513 AB  DEN HAAG).

Op deze locatie vergadert het bestuur regelmatig, al heeft het online vergaderen via Zoom sinds de COVID crisis ook zijn intree gedaan.  

Zie hier de folder van de Nederlandse sectie van AIACE. 

Tip: bekijkt u op deze website s.v.p. regelmatig ook de Nieuwsberichten! Daar vindt u actuele mededelingen die van belang zijn. Maar ook oudere nieuwsberichten blijven de moeite van het lezen waard, want daar vindt u vaak informatie die nog steeds relevant is. Een nieuwsbericht dat zijn waarde verloren heeft (omdat het bv. ging over een congres dat inmiddels voorbij is) wordt verwijderd. 

Tip: u kunt als lid van AIACE NL sinds oktober 2023 ook inloggen op de afgeschermde ledenpagina van AIACE Nederland, zie Mijn AIACE. U vindt hier onze Nieuwsbrieven, de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen en de uiterst informatie Info Senior uitgaven (met belangrijke info over allerhande praktische/administratieve zaken).

Voor meer info over het inloggen op Mijn AIACE, zie hier

Wie kan lid worden?

Alle oud-ambtenaren van de instellingen van de Europese Unie en, na overlijden, de partner van de oud-ambtenaar. Desgewenst kan men lid zijn van meerdere nationale secties. Bij overlijden van een lid kan de partner het lidmaatschap overnemen.

Het bestuur kan andere personen als bijzonder lid toelaten. 

Wat zijn onze doelstellingen?

  • behartiging van de belangen van de leden bij de instellingen van de Europese Unie;
  • idem bij nationale instanties, in het bijzonder wat betreft de speciale status van de leden t.a.v. de sociale en fiscale wetgeving;
  • verspreiding van relevante informatie aan de leden;
  • verspreiding van de Europese gedachte;
  • bevordering van contacten tussen de leden, onder meer door middel van bijeenkomsten en excursies, zowel regionaal als internationaal.

Wat doen wij voor u?

Elk lid ontvangt:

  • de "Newsletter" van het internationale AIACE-bestuur;
  • de "Nieuwsbrief" van het bestuur van AIACE-sectie Nederland;
  • een Vademecum van AIACE-sectie Nederland met informatie over de organisatie van de Vereniging, over de ziektekostenverzekering en de pensioenregeling van de EU-instellingen, maar ook over allerlei andere praktische zaken waarmee u te maken krijgt wanneer u Nederland als uw woonplaats kiest.

Wij bieden u verder de mogelijkheid om via bijeenkomsten van verschillende aard kennis te maken met andere oud-EU-ambtenaren gevestigd in of buiten Nederland. Ook adviseren wij u desgewenst als u problemen ondervindt met Nederlandse instanties, met name met de organen die belast zijn met de tenuitvoerlegging van sociale en fiscale wetgeving.

AIACE-NL biedt een Ledenservice aan (voorheen werkgroep STIBESA (Stimulering en Bevordering van Sociale Acties) met als doel om oud-personeelsleden, voor zover deze ondersteuning behoeven, met raad en daad bij te staan in hun contacten met zorginstanties, de afhandeling van ziektekosten e.d.; daarbij kan zo nodig  professionele hulp worden ingeschakeld.

Contact -->