Ziekte en overlijden

Update per 20/11/2023: de Europese Commissie heeft een aantal plafonds voor medische zorg/materiaal verhoogd. Zie hier het betreffende Nieuwsbericht met meer informatie. 

De ziektekostenverzekering voor Europese (oud-) ambtenaren is behoorlijk gecompliceerd; er bestaan tientallen voorschriften, er zijn verplichtingen om goedkeuring vooraf te vragen voor medische handelingen en er zijn diverse formulieren (van belang bij per post insturen, maar de voorkeur heeft om on-line aanvragen in te dienen).

Onze ziektekostenverzekering heet Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS). In de Franse vertaling komt u de afkorting RCAM tegen en in het Nederlands de afkorting GSZV (gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering). 

Intussen hebben de meeste Nederlandse leden een CZ pas aangevraagd en reeds in hun bezit (zeer aan te raden om deze aan te vragen!). U vindt hier en hier informatie over de CZ pas.

Om verwarring te voorkómen: CZ is niet anders dan een door "Brussel" ingehuurde "tussenpersoon". De (oud-)EU ambtenaren hebben nog steeds onze JSIS als hoofdverzekering.  Wij zijn dus niet aangesloten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Met de speciale CZ pas wordt echter voor ons de toegang tot de medische zorg in Nederland makkelijker. Bovendien is de geleverde zorg goedkoper, want voorheen kregen wij een passantentarief in rekening gebracht. 

Als u in het bezit bent van de speciale CZ pas (zie foto), worden facturen rechtstreeks naar de Nederlandse zorgverzekeraar CZ gestuurd. Voorheen moesten wij de facturen voorschieten en declareren bij JSIS. 

LET WEL OP: de regels van JSIS blijven van kracht. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld goedkeuring vooraf moet worden aangevraagd voor kronen, implantaten, voor behandelingen zoals consulten bij een psycholoog, maar ook voor opname in een revalidatiecentrum. Ook dient borgstelling te worden aangevraagd bij opname in een ziekenhuis.

- U vindt de regels in de gids "General Implementing Provisions for the Reimbursement of Medical Expenses" zie hier. 

- En hier vindt u de praktische gids m.b.t. de medical expenses .

Een aantal van de meest gevraagde formulieren staat gemakshalve op deze pagina, maar om compleet te zijn en de garantie te hebben dat u de meest actuele informatie en formulieren vindt, is het raadzaam om de site van AIACE International te gebruiken: zie deze link naar "JSIS", of deze link naar "Documentation"" (er leiden meerdere wegen naar Rome).

In geval van overlijden: zie bij de PDF formulieren onderaan een officiële tekst met instructie ("Wat te doen in geval van overlijden.."). Maar op deze pagina vindt u een handige samenvatting, inclusief adres en e-mail adres! 

NB: bij overlijden van een lid van AIACE kan de partner het lidmaatschap overnemen en gebruik maken van onze Ledenservice.

EU-login is belangrijk

al kunt u nog steeds declareren (of goedkeuring vooraf aanvragen) door middel van de formulieren die u hier vindt; het is raadzaam om te proberen over te stappen op de digitale manier. Declareren, goedkeuring vooraf aanvragen, vragen stellen aan de PMO Helpdesk etc. is, als u eenmaal een EU inlog heeft, veel efficiënter en eenvoudiger. Bovendien heeft u de garantie dat uw aanvraag/verzoek niet kwijtraakt met de post: u krijgt altijd bevestiging van ontvangst (ticketnummer), u krijgt altijd antwoord en uw aanvraag wordt altijd verwerkt. 

Met uw "EU Login" hebt u rechtstreeks toegang tot PMO Contact (o.a. pensioenen) en JSIS online/RCAM en ligne  (onze ziekenkas).

- Voor informatie over de manieren waarop u met PMO kunt communiceren, zie hier.

- Voor informatie over hoe u een EU Login kunt aanmaken, zie hier.. 

- Bereikbaarheid PMO / contactgegevens zie hier.

NB: Indien u liever belt: u hoeft sinds 9 februari 2024 voor álle ondersteunende diensten van PMO nog maar 1 telefoonnummer te kiezen:

00 32 2 229 111 11 (er wordt gebruik gemaakt van een keuzemenu).

Adres ziekenkas, voor wie toch op papier wil declareren

European Commission, Sickness Insurance (PMO 3)

Tervurenlaan 41, B-1040 BRUSSEL  (P.O. Box 1049)

tel. 00 32 229 111 11 

zie ook hier .

Hier een aantal veelgevraagde formulieren (maar dus ook via de site van AIACE International te vinden): 

pdf.gif Verzoek versnelde behandeling nota

pdf.gif Wat te doen in geval van overlijden van een pensioengerechtigde 

pdf.gif Terugbetaling ziektekosten

pdf.gif Erkenning ernstige ziekte

pdf.gif Mate van afhankelijkheid

pdf.gif Overname kosten herstel-/ verzorgingstehuis

pdf.gif Tandartskosten met voorafgaande goedkeuring

pdf.gif Verzoek voorschot

pdf.gif Voorafgaande goedkeuring

pdf.gifBril met corrigerende glazen