Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Update 21 april 2023

De toegang van onze leden tot de Wet Langdurige Zorg (verpleeghuizen e.d.) is een al lang spelend probleem, omdat wij (oud)-EU ambtenaren geen Nederlandse zorgverzekeraar hebben. Dat bemoeilijkte onze toegang tot de Wlz ernstig. Doorgaans moest de oplossing vooral gezocht worden in particuliere verpleeg- en verzorgingshuizen.

Gelukkig gloort er licht aan de horizon en wij hopen dat de meeste problemen over niet al te lange tijd zijn opgelost.

Er is vanuit de Europese Commissie  intensief overleg geweest met de Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en VWS. Door de Europese Commissie wordt binnenkort een brief naar de minister van VWS gestuurd waarin de Commissie officieel bevestigt dat er juridisch geen plafond is voor het (door onze GSZV-ziektekostenverzekering) vergoeden van kosten bij opname van onze leden in een verpleeg- of verzorgingshuis. Hiermee heeft de Nederlandse overheid de garantie dat de kosten bij een dergelijke opname altijd vergoed zullen worden door het GSZV. Daarmee is een zeer belangrijke politieke stap gezet.

De terugbetaling van de kosten zal verlopen volgens de normen van ons GSZV. Overigens zullen de kosten voor langdurige zorg niet worden terugbetaald aan de Nederlandse overheid, maar aan de verpleeghuizen/verzorgingshuizen zelf. 

Over de indicatiestelling voor de toegang tot de verpleeg/verzorgingshuizen moet nog verder overleg worden gevoerd.  We zijn er dus nog niet helemaal, maar zeker in het licht van het feit dat het Wlz probleem al ruim twintig jaar speelt, zijn er grote vorderingen gemaakt. In dit proces speelt ons gewaardeerd bestuurslid Sybren Singelsma een zeer grote rol, waarvoor hulde! 

Mocht u op dit moment problemen hebben in verband met een noodzakelijke opname in een verpleeg- of verzorgingshuis, dan kunt u bijstand vragen aan onze sociaal adviseur Cees Burger, cjmburger@gmail.com (zie verder de contactgegevens van ons bestuur, https://aiace-nl.eu/bestuur  ).

Hier vindt u de presentatie van 29 april 2022 over de Wet Langdurige Zorg.