Samenstelling van het Bestuur : 

Voorzitter: ir Jan Mulder

M: 06-53268508
E: irjmulder@gmail.com

Ondervoorzitter: Bas van Helden

T: 026 48 21 988 

M: 06 1284 1643
E: bas.vanhelden@hotmail.com

Secretaris:  Cees (C.J.M.) Burger

T: 070-3817867
M: 06-83600722
E: cjmburger@gmail.com

Penningmeester: Johan Mast

T: 055 843 22 56

M: 06 53 99 53 62

E: j.d.mast@kpnmail.nl

Lid: Sybren Singelsma

M: 0032 497 437 318
E: sybren.singelsma@gmail.com

Lid: P. van Steekelenburg

T: 0475-212094
E: steekpi@ziggo.nl

Afvaardiging naar de Raad van Bestuur AIACE Internationale:

Voorzitter, Ondervoorzitter, plv. lid:  secretaris

Correspondent VOX AIACE: wordt voorlopig door de voorzitter waargenomen

Betrekkingen met de Nederlandse overheid: voorzitter en ondervoorzitter