CZ-zorgpas en uw BSN-nummer

Sinds 2021 kunnen (alleen) in Nederland wonende oud-EU ambtenaren die verzekerd zijn bij ons Gemeenschappelijk Ziektekostenstelsel (GSZV), veel makkelijker dan voorheen toegang krijgen tot de zorg in Nederland. 

Er is namelijk een overeenkomst gesloten tussen  het  GSZV en CZ (de Nederlandse zorgverzekeraar). Sindsdien  kunt u uw zorg laten verlopen via de  speciale CZ Zorgpas TPA. Dit vergemakkelijkt niet alleen de toegang voor (oud) EU ambtenaren tot de zorg in Nederland, maar verlaagt ook de prijzen van de  medische zorg voor ons aanzienlijk. (Zie op deze pagina een foto van onze speciale  CZ Zorgpas TPA,  voor de (oud) EU ambtenaren, woonachtig in Nederland). 

U kunt de CZ zorgpas aanvragen via de website van ons GSZV (ofwel JSIS in het Engels, of RCAM in het Frans), klik hier.  

Als u daar bent ingelogd (eerst doen, zie ook EU Login),  dan ziet u in de menubalk bovenin o.a. staan: "My preferences". Als u dat aanklikt ziet u : "My affiliation to external insurance". Via die optie kunt u de CZ zorgpas aanvragen. Doet u deze aanvraag s.v.p. online en niet per brief. De ervaring heeft geleerd dat dat laatste erg moeizaam verloopt en ook lang niet altijd in orde komt. 

Voor een correcte registratie bij CZ en een soepele afhandeling van een bezoek aan een zorgverlener, dient  CZ  over uw BSN-nummer te beschikken. U moet bij uw aanvraag voor een CZ zorgpas dus ook  uw BSN-nummer invullen. 

Mocht u nog geen BSN nummer hebben, dan kunt via de volgende link deze verkrijgen:  burgerservicenummer (BSN) 

LET OP DEZE BELANGRIJKE ZAKEN: 

- Met de CZ zorgpas worden facturen van zorgverleners direct naar CZ gestuurd. U krijgt de facturen dan niet meer te zien en hoeft de facturen ook niet meer zelf voor te schieten, tenzij u bij een zorgverlener bent geweest waarmee het CZ geen contract heeft  *), zie noot verder op deze pagina.

- CZ declareert het volledige bedrag van de factuur bij onze ziekenkas GSZV. Vervolgens rekent GSZV uw eigen bijdrage uit en deze wordt inhouden op uw pensioen. Onderaan uw maandelijkse pensioenafrekening ziet u, welke bedragen zijn ingehouden. Uiteraard ontvangt u nog steeds de gebruikelijke afrekeningen van de ziekenkas, maar het is op die afrekeningen niet altijd duidelijk te achterhalen voor welke medische handelingen precies u uw eigen bijdrage betaalt. Er wordt nog aan een oplossing daarvoor gewerkt, het streven is ook deze afrekeningen transparanter te maken.  Voor uitgebreider informatie zie de ALV presentaties hieronder. 

- Voor bepaalde medische zaken moet nog steeds goedkeuring vooraf worden aangevraagd, ook met uw CZ zorg pas! Wij vallen immers nog steeds onder het regime van ons GSZV stelsel. Zie voor meer info dit Nieuwsbericht. Zie hier de Practical Guide for Medical Expenses.

Er zijn wel ontwikkelingen gaande wat het aanvragen van goedkeuring vooraf betreft: het streven is dat deze verplichting op termijn vervalt en dat onze ziekenkas zich voegt naar het regime van CZ. Als het zo ver is, zullen wij u informeren maar blijft u voorlopig goed opletten voor welke zaken goedkeuring vooraf nodig is. 

*) u bent onder ons GSZV stelsel altijd gerechtigd om een zorgverlener te bezoeken waarmee CZ geen contract heeft. In dat geval vraagt u de zorgverlener de factuur naar u te sturen (hetgeen deze doorgaans uit eigen beweging al zal doen wegens het ontbreken van een contract met CZ). Vervolgens betaalt u de factuur zelf en declareert u deze als vanouds bij GSZV (via RCAM),  zoals wij gewend waren met alle facturen te doen. 

NB: in de praktijk blijkt dat medicijnen, die niet door Nederlandse zorgverzekeraars worden vergoed (bv. maagzuurremmers, bepaalde slaapmedicatie etc.) bij de apotheek door onze leden ook zelf afgerekend moeten worden. In het computersysteem van de apotheek staat u met een CZ pas te boek als iemand die in Nederland verzekerd is, dus hanteert de apotheek de Nederlandse regels: u heeft dezelfde rechten, maar wordt ook geconfronteerd met dezelfde beperkingen als iemand met een Nederlandse zorgverzekering. Oplossing: betaalt u dan in voorkomend geval zelf de nota aan de apotheek; deze nota kunt u dan als "vanouds" declareren via RCAM

Zie ook: