Lidmaatschap

Alle oud-ambtenaren van de instellingen van de Europese Unie en, na overlijden, de partner van de oud-ambtenaar, kunnen lid worden. Desgewenst kan men lid zijn van meerdere nationale secties. Het bestuur kan andere personen als bijzonder lid toelaten.

Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden 

Machtiging voor incasso kunt u hier downloaden

De jaarlijkse contributie bedraagt 35 euro