Beknopte beschrijving van AIACE

Internationale vereniging van oud-personeelsleden van de instellingen en organen van de Europese Unie

Wie zijn wij?

Wij zijn een vereniging van oud-ambtenaren van de instellingen van de Europese Unie. In bijna elke lidstaat is een nationale sectie opgericht. Het overkoepelende orgaan is in Brussel gevestigd.

Wie kan lid worden?

Alle oud-ambtenaren van de instellingen van de Europese Unie en, na overlijden, de partner van de oud-ambtenaar. Desgewenst kan men lid zijn van meerdere nationale secties. Het bestuur kan andere personen als bijzonder lid toelaten.

Wat zijn onze doelstellingen?

  • behartiging van de belangen van de leden bij de instellingen van de Europese Unie;
  • idem bij nationale instanties, in het bijzonder wat betreft de speciale status van de leden t.a.v. de sociale en fiscale wetgeving;
  • verspreiding van relevante informatie aan de leden;
  • verspreiding van de Europese gedachte;
  • bevordering van contacten tussen de leden, onder meer door middel van bijeenkomsten en excursies, zowel nationaal als internationaal.

Wat doen wij voor u?
Elk lid ontvangt:

  • de "Newsletter" van het internationale AIACE-bestuur;
  • de "Nieuwsbrief" van het bestuur van AIACE-sectie Nederland;
  • een Vademecum van AIACE-sectie Nederland met informatie over de organisatie van de Vereniging, over de ziektekostenverzekering en de pensioenregeling van de EU-instellingen, maar ook over allerlei andere praktische zaken waarmee u te maken krijgt wanneer u Nederland als uw woonplaats kiest.

Wij bieden u verder de mogelijkheid om via bijeenkomsten van verschillende aard kennis te maken met andere oud-EU-ambtenaren gevestigd in of buiten Nederland. Ook adviseren wij u desgewenst als u problemen ondervindt met Nederlandse instanties, met name met de organen die belast zijn met de tenuitvoerlegging van sociale en fiscale wetgeving.

AIACE-NL biedt Ledenservice aan (voorheen werkgroep STIBESA (Stimulering en Bevordering van Sociale Acties)) met als doel om oud-personeelsleden, voor zover deze ondersteuning behoeven, met raad en daad bij te staan in hun contacten met zorginstanties, de afhandeling van ziektekosten e.d.; daarbij kan zo nodig  professionele hulp worden ingeschakeld.

Contributie:
De contributie bedraagt € 35.- per jaar, over te maken vóór 31 maart op:

ABN-AMRO

NL61 ABNA 0589 1082 04

t.n.v. AIACE-NL

Op de pagina aanmelding lidmaatschap kunt u ook een formulier voor automatische machtiging invullen


Voor overboeking van buiten Nederland:
IBAN: NL61 ABNA 0589 1082 04, BIC (swift code): ABNANL2A

N.B. Als u van meerdere nationale secties lid bent, wordt er contributie verlangd voor ieder lidmaatschap afzonderlijk! Als u zich als lid wilt aanmelden van de sectie AIACE-Nederland, klik op  "Contact/Lidmaatschap".