« Medische keuringscentra in Nederland»

Gepubliceerd op 21-03-2024

Onze ziekenkas GSZV (ook wel JSIS, of RCAM) heeft sinds 2024  in Nederland twee centra gecontracteerd om medische keuringen uit te voeren

het gaat om deze keuringscentra:

-KLM Health Services (in Den Haag en op Schiphol)

-Women's Healthcare Center (WHC) in Amsterdam.

- NB:  KLM Health Services voert alleen het basisonderzoek uit: uw medische geschiedenis, klinisch onderzoek, BMI, bloeddruk, bloedtesten, urineonderzoek. Indien er afwijkingen gevonden worden, verwijst KLM Health Services u naar uw huisarts. De huisarts moet u dan voor specialistische onderzoeken (zoals cardiologie, interne geneeskunde, etc.) doorverwijzen naar de nationale gezondheidszorg. *)

- het WHC is uiteraard alleen voor vrouwen bedoeld. Hier kan men een mammografie laten verrichten, biopts afnemen, urologisch onderzoek doen, uitstrijkjes afnemen etc. 

U moet wel een uitnodiging van de ziekenkas ontvangen hebben om een medische keuring aan te vragen. 

Hoe en wanneer u een preventief medisch onderzoek kunt aanvragen vindt u hier terug (zie ook de presentaties onderaan dit bericht, daar ziet u ook  hoe u moet declareren). 

*): Let op

als u een CZ pas heeft (de zgn. CZ  zorgpas TPA, zie elders op deze site), dan worden de facturen van medische onderzoeken die door specialisten in het ziekenhuis worden uitgevoerd, direct doorgestuurd naar CZ. Het zal dan lastig of wellicht onmogelijk zijn om voor elkaar te krijgen dat deze facturen naar u persoonlijk worden gestuurd.

Echter: om voor 100% vergoeding van deze aanvullende medische keuringen/onderzoeken in aanmerking te komen, zou u de factuur zelf moeten indienen bij GSZV. Maar als de factuur of facturen direct naar CZ gaan, dan krijgt u via de eindafrekening uiteindelijk geen 100%, maar 85% vergoed. Het is goed om u zich hiervan rekenschap te geven als u zich, na de basiskeuring, naar de Nederlandse gezondheidszorg laat doorverwijzen voor aanvullende onderzoeken. 

- klik hier voor de presentatie van JSIS van 31 januari '24

- klik hier voor de presentatie van KLM Health Services

- klik hier voor de presentatie van Women's Health Care Center 

- klik hier voor Vragen & Antwoorden 

- klik hier voor het schema van de medische keuringen

- en hier kunt u de videopresentatie van 31/1/24 terugzien , password: JSIS2024

 

 

screening-01711016153.jpg