Doelstelling

  • Behartiging van de belangen van de leden bij de instellingen van de Europese Unie;  
    idem bij nationale instanties, in het bijzonder wat betreft de speciale status van de leden t.a.v. de sociale en fiscale wetgeving;  
  • verspreiding van relevante informatie aan de leden;  
  • verspreiding van de Europese gedachte;  
  • bevordering van contacten tussen de leden, o.m. door middel van bijeenkomsten en excursies zowel nationaal als internationaal.